Loading...

Badania naukowe i granty

Krajowa Izba Domów Opieki KIDO aktywnie uczestniczy i współpracuje w projektach o charakterze naukowym i badawczym, które są realizowane zarówno przez uczelnie wyższe jak i ośrodki badawcze oraz organizacje pozarządowe. Szerokie spectrum prac badawczych oraz grantów koncentruje się wokół holistycznie pojmowanej problematyki opieki senioralnej z podkreśleniem tej sfery, która dotyczy szeroko rozumianej opieki długoterminowej. Izba, wspierana aktywnym udziałem jej członków dokłada wszelkich starań aby realizowane badania i projekty charakteryzowały się unikalnymi i innowacyjnymi aspektami a ich wdrażanie miało bezpośredni wpływ na poprawę dobrostanu życiowego Podopiecznych placówek opiekuńczych.

Realizowane projekty obejmują obszary związane z medycyną, psychologią, naukami społecznymi a także te o charakterze ekonomicznym oraz dotyczące szeroko rozumianej branży informatycznej. Wśród wielu realizowanych przedsięwzięć wyróżnić należy współpracę z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu – Zrozumieć seniora oraz z Zakładem Mikrobiologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektu badawczego dotyczącego odpowiedzi zakażeń laseczką Clostridioides dificille w opiece długoterminowej i diagnostyki chorób otępiennych w ramach współpracy z Ośrodkiem Alzheimerowskim w Ścinawie.

Serdecznie zapraszamy uczelnie, instytucje i organizacje zainteresowane współpracą w tym obszarzedo bezpośredniego kontaktu z sekretariatem Krajowej Izby Domów Opieki KIDO : izba@kido.org.pl, tel. 608 545 545