Loading...

Certyfikacja

W ramach certyfikacji i audytów przeprowadzanych przez zespoły ekspertów Krajowej Izby Domów Opieki KIDO, placówki świadczące usługi całodobowej opieki długoterminowej oraz producenci i dostawcy produktów oraz usług dedykowanych holistycznie pojmowanej branży opieki senioralnej, uzyskują w formie pisemnego certyfikatu KIDO, potwierdzenie standardu oferowanych i realizowanych usług opiekuńczych – zarówno w zakresie ergonomii pracy personelu opiekuńczego jak i wyposażenia w sprzęt oraz urządzenia wspierające działalność placówki i mające równocześnie wpływ na poprawę dobrostanu życiowego przebywających w niej pensjonariuszy.

Standardy oraz jakość oferowanych usług weryfikowana jest m.in.na podstawie takich atrybutów jak: cecha produktu lub usługi oraz jego jakość i dostępność.