Loading...

Certyfikaty i rekomendacje

W ramach działań statutowych KIDO wydajemy certyfikaty członkostwa oraz rekomendacje dla rzetelnych dostawców. Placówki świadczące usługi całodobowej opieki długoterminowej oraz producenci i dostawcy produktów oraz usług dla branży opieki senioralnej otrzymują pisemne certyfikaty KIDO. Certyfikaty te potwierdzają standard oferowanych usług opiekuńczych, zarówno pod względem ergonomii pracy personelu, jak i wyposażenia placówek w sprzęt i urządzenia, które poprawiają dobrostan życiowy pensjonariuszy.

Standardy i jakość oferowanych usług są weryfikowane na podstawie cech produktów i usług, ich jakości oraz dostępności.