Loading...

Krajowy Rejestr Domów Opieki

Krajowy Rejestr Domów Opieki jest pierwszą w Polsce internetową wyszukiwarką placówek legalnie świadczących opiekę długoterminową – domów seniora. Celem projektu było utworzenie rejestru placówek opiekuńczych oferujących swoje usługi w sposób legalny – w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Każda osoba poszukująca lub zainteresowana zweryfikowaniem działalności danej placówki opiekuńczej może w prosty i czytelny sposób dokonać adjustacji wyszukanego ośrodka. Działalność rejestru wspiera finansowo oraz merytorycznie Fundacja Senior-Care (www.senior-care.eu) oraz Krajowa Izba Domów Opieki (www.kido.org.pl).