Loading...

O izbie

KRAJOWA IZBA DOMÓW OPIEKI KIDO, to pierwsza w Polsce inicjatywa służąca szeroko pojętej integracji środowiska instytucjonalnej opieki senioralnej, mająca na celu udzielanie holistycznie pojętego wsparcia placówkom opiekuńczym działającym w obszarze opieki nad osobami starszymi. Współpraca oraz członkostwo w Izbie umożliwi Państwu skorzystanie z zalet profesjonalnie przygotowanych, skoordynowanych form pomocy, gwarantujących komfort
i poczucie bezpieczeństwa w realizowaniu zadań opiekuńczych. Izba stanowić będzie także platformę do wzajemnej wymiany uwag i doświadczeń. Powołanie Krajowej Izby Domów Opieki KIDO ,to efekt bezpośrednich spotkań i konsultacji
z właścicielami oraz kierownictwem placówek opiekuńczych.

Jesteśmy członkiem i partnerem Senior Housing & Healthcare Association (SHHA) oraz Deutsch – Polnischer Gesundheits- und Sozialverband (DPGSV)

${membersList.name}

  • ${item.heading}

    ${item.memberName}

    ${item.description}