Loading...

Projekt AED

To wspólna inicjatywa połączonych sił fundacji AED Projekt oraz Senior- Care. Mając na uwadze fakt,iż ryzyko wystąpienie nagłego zatrzymania krążenia wśród Podopiecznych placówek opieki długoterminowej stanowi coraz częściej potencjalnie duże zagrożenie wśród Podopiecznych placówek opiekuńczych – opracowany i wdrożony został projekt edukacyjno-szkoleniowy, kierowany do kadry zarządzającej oraz personelu domów opieki. Realizacja projektu pozwala na zdobycie niezbędnych kompetencji do skorzystania z defibrylatora AED w każdym miejscu i o każdym czasie. Dostępność do defibrylatora znaczącą wpływa na poprawę bezpieczeństwa pobytu Podopiecznych placówki opiekuńczej poprzez możliwość udzielenia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia – defibrylatorem AED.Projekt ma charakter ogólnopolski i wspierany jest przez Krajową Izbę Domów Opieki KIDO.