Loading...

Szkolenia w placówkach opiekuńczych

Szkolenia w placówkach opiekuńczych to projekt realizowany przez Fundację Senior-Care wraz z wybranymi partnerami fundacji – mający na celu wdrażanie Dobrych Praktyk Gerontologicznych w placówkach opieki długoterminowej – domach seniora.W ramach projektu przedstawiciele różnorodnych branż dzielą się swoją wiedzą merytoryczną i praktyczną z obszaru szeroko pojętej opieki senioralnej.W skład zespołów szkoleniowo-eksperckich wchodzą lekarze,fizjoterapeuci,ratownicymedyczni,opiekunowiemedyczni,gerontolodzy,dietetycy oraz przedstawiciele innych grup zawodowych, których wiedza i doświadczenie może wspomagać prawidłowe funkcjonowanie placówek opiekuńczych. Odbycie szkolenia jest potwierdzone stosownymi Certyfikami. Projekt wspiera merytorycznie Rada Naukowa Krajowej Izby Domów Opieki KIDO .