Loading...

Treści wideo

Debata na Konferencji SHHA Bruksela 2023 (ang)


Innowacje w medycynie i opiece długoterminowej


Opieka – fundament gospodarki przyszłości


Konferencja Regionalna Senior-Care 2022 Babice Nowe


Rola i znaczenie opieki geriatrycznej w placówkach całodobowej opieki długoterminowej

dr Krzysztof Czarnobilski

W poszukiwaniu standardów opieki długoterminowej


Znaczenie wody w życiu i zdrowiu seniora

prof. Irena Ponikowska

Spotkanie KIDO oraz Konferencja Senior-Care 2021


Wspólne wyzwania dla DPS-ów, ZOL-i i Prywatnych Domów Seniora

Jacek Rudnicki